Energetikai tanúsítással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 

MIKOR KÖTELEZŐ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYT ELKÉSZÍTTETNI?

    176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján:
  • Új épület építése esetén a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.
  • Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása esetén, az adásvételi/bérleti szerződéshez.
  • 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

KI KÉSZÍTTETI EL ÉS MI VELE A TOVÁBBI TEENDŐ?

Új épület építése esetén az energiatanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik.

Meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás eladása) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása tárgyában készült szerződés tartalmazza annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni, az épületenergetikai tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. Eladás, vagy bérbeadás esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet nem határozza meg kinek kell gondoskodnia a megrendelésről.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben az energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll.

Az elkészült tanúsítványokat a tanúsító szakember feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba, ahol a dokumentum megkapja azonosító kódját (HET szám). Ezen kódot fel kell tüntetni az ingatlanügyleti szerződésekben.

MILYEN PAPÍROKAT KÉSZÍTSEK ELŐ A HELYSZÍNI BEJÁRÁSHOZ, ENERGETIKAI FELMÉRÉSHEZ?

  • Minden esetben szükséges az ingatlan helyrajzi száma. Nem teljes épület tanúsítása esetén (társasházi lakás, iroda, üzlezhelyiség stb.) az albetétszámra lesz szükség, az önálló rendeltetési egység pontos beazonosíthatósága érdekében.
  • A helyszíni felmérés pontosságát javítja, és a tanúsítvány elkészítésének gyorsaságát növeli, ha rendelkezésre állnak az alábbi dokumentumok: az ingatlan építészeti, illetve gépészeti tervdokumentációja (műszaki leírások, metszetek, alaprajzok), házközponti fűtés esetén a központi kazán típusa, ennek hiányában a kazánházba való bejutás lehetősége.

MEDDIG HATÁLYOS AZ ENERGIATANÚSÍTVÁNY?

A tanúsítvány tíz évig hatályos, kivéve, ha ez idő alatt a követelményértékek megváltoznak, illetve ha az ingatlan épületenergetikai felújításon esik át.

MENNYI IDŐ MÚLVA KÉSZÜL EL A TANÚSÍTVÁNY?

Az energiatanúsítvány a helyszíni szemle lefolytatása után normál esetben 2-3 napon belül készül el. Sürgős esetben 1 napon belül. Felár, ez utóbbi esetben sem kerül felszámításra.

HOGYAN KAPOM KÉZHEZ AZ ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOT?

Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltöltött HET (hiteles energetikai tanúsítvány) számmal ellátott tanúsítványt a megadott e-mail címre küldöm meg elektronikusan, majd a számla kiegyenlítése után postai úton, elsőbbségi kézbesítéssel feladva továbbítom aláírással bélyegzővel ellátva.

KELL A MEGADOTT ÁRON FELÜL KISZÁLLÁSI DÍJAT FIZETNEM?

Budapesten belüli ingatlan esetén a teljes fizetendő összeg a fenti ártáblázatokban van feltüntetve, ezen felül kiszállási díj nem kerül felszámításra.

MIRE JÓ EZ AZ EGÉSZ?

Magyarországon a villamosenergia fogyasztás negyedét, a teljes energiafogyasztásnak pedig majdnem a 40 %-át teszi ki az épületek energiafelhasználása. A felhasznált energia jórészt az épületek fűtésére fordítódik, ami hazánkban az épületek által felhasznált energia 70%-a.

Az energiatanúsítvány kötelezővé tétele és az, hogy a tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére azt a célt szolgálja, hogy egyre kevesebb részarányt tegyen ki a fűtési energiafogyasztás, és ezzel az épületek összes energiafogyasztása is csökkenjen. Az épületek, lakások eladásához készített energetikai tanúsítvány ismeretében, a vevő már az ingatlan megvásárlása előtt számíthat arra, hogy annak hozzávetőlegesen mekkora lesz az energiafelhasználása. Az eladó az energiatanúsítvány adatai alapján az ingatlan árát módosíthatja, hiszen egy energetikailag jobb ingatlan értékesebb.

Kapcsolat:

Tudlik Tamás

építészmérnök, energetikai tanúsító

Mobil: 06 30 536 7191
E-mail: tudliktamas[kukac]gmail.com